GDPR

GDPR är Eu:s nya dataskyddsförordning den trädde i kraft 25/5 2017. GDPR ställer höga krav på hur vi som företag behandlar och lagrar personuppgifter och ger dig som kund bättre möjligheter att påverka vår hantering.

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss.
Vi behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifterna inhämtas alltid i samband med att en kundrelation inleds och eller ett uppdrag utförs.
Vi behandlar sedan endast sådana uppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, exempel på detta är namn, adress, personnummer, telefonnummer, mailadress samt fastighetsbeteckning. Dessa uppgifter sparas hos oss på ett säkert sätt så länge detta krävs för att vi ska kunna fortsätta ha en fungerande kundrelation.
Vi säljer eller lämnar aldrig ut våra lagrade uppgifter till någon, däremot kan det komma att krävas att vi lämnar era uppgifter vidare till våra underleverantörer för att vi på ett bra sätt ska kunna utföra en tjänst, men endast de uppgifter som är nödvändiga för ändamålet.

Önskar du exakt information om vilka uppgifter vi lagrar, vill begära ändring eller radering så är du varmt välkommen att kontakta oss. Du når oss via telefon på 0431-365142 eller via mail info@hallavarasmide.se